Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Agencja Turystyczna Angelika
powrót

Agencja Turystyczna Angelika

Dopełnieniem opracowywania wizerunku dla nowo powstałej Agencji Turystycznej "Angelika" było stworzenie strony internetowej.

Głównym celem było stworzenie atrakcyjnej wizualnie witryny interenetowej wraz z integracją z zewnętrznymi systemami transakcyjnymi.
 
Klient: Agencja Turystyczna "Angelika"
Czas realizacji: 10 dni
Data realizacji: sierpień 2010
Zakres prac: projekt graficzny, wdrożenie, oprogramowanie dedykowane, FutureCMS
Zobacz realizację on-line: Agencja Turystyczna Angelika


Zdjęcie 1: Agencja Turystyczna Angelika
Zdjęcie 2: Agencja Turystyczna Angelika
Zdjęcie 3: Agencja Turystyczna Angelika