Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Realizacje - Strony WWW i Multimedia
powrót

Szkoła Pływania Marcin Kazoń

Szkoła Pływania Marcin Kazoń
Kolejnym etapem prac związanych z opracowywaniem nowego wizerunku dla naszego klienta była strona internetowa.

Sabina Kazieczko - nadzór budowlany

Sabina Kazieczko - nadzór budowlany
Sabina Kazieczko powierzyła nam przygotowanie strony informującej o zakresie świadczonych usług nadzoru budowlanego.

Prezentacja - VITASPORT

Prezentacja - VITASPORT
W ramach kampanii promocyjnej dla nowo otwieranego centrum rehabilitacyjno-sportowego powierzono nam przygotowanie prezentacji.